Gårdlaug

Gårdlauget

I de to andelsforeninger er der et fælles gårdlaug, og vi har efter projektet Grønne Gårde, gennem Københavns kommune, fået en dejlig brugbar gård. 

Der er opstillet et gårdlaug der laver et stort stykke arbejde, blandt andet arrangerer de sociale arrangementer, men de sørger også for at gården er pæn og velholdt. Derfor er det vigtigt vi tager hensyn til hinanden, og passer godt på vores gård. Herunder at man rydder op efter sig og ikke smider madrester, papir, cigaretskodder og lignende i sandkassen og rundt omkring.

Der er opstillet visse retningslinjer man følger når man bruger gården, fx til grill eller legende børn. Du kan finde retningslinjer samt vedtægter for gårdlauget herunder. 

Har du lyst til at få indflydelse i gårdlauget, er du mere end velkommen til at melde dig ind!
Du er også meget velkommen til at komme til vores møder.

Husk vi har vores gårdmand, der er meget behjælpelig med ting som; skift af pærer på trapperne, brandalarmer, skraldeordningen og meget mere. Skriv gerne til Lars enten på gaardmandab.tele@gmail.com eller læg en seddel i postkassen i porten.