• Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 07. april 2021

  Nyhedsbrev 07. april 2021 GF på Kareten  Generalforsamlingen er udskudt til 16. juni 2021. Den afholdes på Kareten, og status pt. er man skal overholde de retningslinjer der er for alm erhvervsdrivende – dvs. max en 72 timer gammel test til fremvisning. Men bemærk der kan nå at komme mange nye retningslinjer inden da, så hold jer opdateret når I…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 03. marts 2021

  Nyhedsbrev 03. marts 2021 GF på Kareten 21. april 2021Generalforsamlingen bliver udskudt til 21. april, da vi så har passeret påsken.Alternativ dato er: 16. juni 2021Det er vanskeligt at planlægge i disse tider ☹ Forslag: Der er kommet i alt 7 forslag fra beboere + bestyrelsens forslag til afstemning, så forbered jer på smørrebrød og et langt og konstruktivt møde.…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 02. December 2020

  Nyhedsbrev 02. December 2020 Maling af Trapper:Maling af de resterende køkkentrapper i Telemarksgade, er i fuld gang, desværre er projektet lidt forsinket i forhold til først antaget. Affald på tørlofter, bag- og fortrappe: Der er stadigvæk store udfordringer med affald / skrald på trapperne, både køkkentrapper / hovedtrapper samt fællesarealer. Dette er til stor gene for alle beboere i ejendommen,…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 4. November 2020

  Nyhedsbrev 4. November 2020 Maling af Trapper:Maling af de resterende køkkentrapper i Telemarksgade, er opstartet. Altaner:Altan projektet fase 2, er nu afsluttet. Affald på tørlofter, bag- og fortrappe:Der er stadigvæk store udfordringer med affald / skrald på trapperne, både køkkentrapper / hovedtrapper samt fællesarealer. Dette er til stor gene for alle beboere i ejendommen, ligeledes hindrer dette en sikker flugtvej…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 02 September 2020

  Nyhedsbrev 02. september 2020 Maling af Trapper:Maling af de resterende køkkentrapper i Telemarksgade, vil formentligt blive malet i ultimo september / Primo oktober.  Altaner, Etape 2:Seneste melding bestyrelsen har vedrørende Altaner etape 2 er at tidligere udmeldte deadlines bliver overholdt, forventelig afslutning i uge 30. Vores fællesvinduer vil efter altanopsætning blive vasket af vores rengøringsfirma. BeKey:Vi vil senere i år…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 24. juni 2020

  Nyhedsbrev 24. juni 2020 GF: Tak for GF på Kareten, bestyrelsen har dags dato hold konstituering møde på baggrund af den nye sammensætning og nye forslag. – Vi vil omlægge vores fælleslån pr. 30/9-2020 og vi låser renten fast dags dato. – Der vil blive installeret nye låse til bagtrapperne i løbet af sommeren. – Vi har mere info vedrørende…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 06.05 2020

  Nyhedsbrev 06.05.2020 Altan etape II: Er godt i gang. Forventes afsluttet september 2020.  Er porten åben, bedes I hjælpe håndværkerne med at lukke den. De er orienteret om det, men det er observeret at den er åben mere end den burde være. Ligeledes se på tænd/sluk knappen. Den skal være slukket når porten er på krog og ellers tændt.  GF: Generalforsamlingen forventes afholdt…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 6.marts

  Nyhedsbrev 6. marts 2020 Generalforsamling  Der er GF den 18. marts kl 18.30 på Kareten. Det anbefales KRAFTIGT man deltager eller sender en fuldmagt til en person man stoler på. Bagtrapper: Bagtrapperne er i gang med at blive malet. Husk maler skal have adgang til hele jeres dør hvis den også skal blive malet på kanten ved rammen (det ser…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 5 feb 2020

  Nyhedsbrev 5. februar 2020  Generalforsamling   Der er 4 forslag til GF den 18. marts på Kareten. Det anbefales KRAFTIGT man deltager eller sender en fuldmagt til en person man stoler på. Husk I er i en andelsforening, som fungerer i kraft af medlemsdemokratiet, og ikke på trods af det…  Bagtrapper: Bagtrapperne er i gang med at blive malet. Husk maler skal have adgang til…

 • Ikke-kategoriseret

  Nyhedsbrev 8.jan

  Nyhedsbrev 8. januar 2020  Generalforsamling og ekstraordinær GF: Ektraordinær GF start december er erklæret ugyldig grundet manglende deltagelse. Det kræver 1/5 tilstedeværelse eller fuldmagt før den er gyldig. Dvs. minimum 21 beboere er repræsenteret.  Det henstilles derfor kraftigt til at man deltager i den ordinære Generalforsamling 18. marts 2020 på Kareten.  Husk at forslag fra beboerne skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar 2020 kl. 23.59 …