Bestyrelsen

Bestyrelsen tegner i øjeblikket:

  • Rasmus Krogh, formand                             
  • Annette Østerlind, næstformand              
  • Mads Kamstrup, bestyrelsesmedlem      
  • Malene Egekjær, suppleant                        
  • Søren Christensen, bestyrelsesmedlem  

Hver repræsentant er på valg hvert 2. år.

 

  • Gårdmand Lars Bjerg kan kontaktes på gaardmandab.tele@gmail.com.

Det er også stadig muligt at lægge en seddel til ham i postkassen i porten.